Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Arnhem houdende regels omtrent algemene subsidie Algemene subsidieverordening Arnhem 2016

Geldend van 17-03-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 16-02-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Arnhem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Arnhem houdende regels omtrent algemene subsidie Algemene subsidieverordening Arnhem 2016
Citeertitel Algemene subsidieverordening Arnhem 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp subsidie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene Subsidieverordening Arnhem 2002. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1. Subsidieregeling amateurkunst 2015

2. Subsidieregeling burgerkracht sociaal domein Arnhem

3. Subsidieregeling fonds cultuur

4. Subsidieregeling programmatische activiteiten cultuur

5. Subsidieregeling sport

6. Subsidieregeling stroomversneller cultuur

7. Subsidieregelingvoorschools aanbod gemeente Arnhem

8. Subsidieregeling vrijwillig jeugdwerk

9. Nadere regels Subsidie Elektromobiliteit 2016

10. Nadere regels subsidiëring publieksevenementen gemeente Arnhem 2005

11. Subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-2022 16-02-2022 wijziging

16-02-2022

gmb-2022-116701

610522
07-10-2016 17-03-2022 nieuwe regeling

26-09-2016

Gemeenteblad 2016, 137435

docnr. 2016.0.039.067 besluit B&W: 19 juli 2016 docnr.2016.0.037.105