Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nieuwegein
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020
Citeertitel Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Subsidieverordening Nieuwegein 2015
  2. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. Algemene plaatselijke verordening
  4. Telecommunicatieverordening gemeente Nieuwegein
  5. Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2023 gemeente Nieuwegein
  6. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  7. Gemeenschappelijke Regeling Regionale uitvoeringsdienst Utrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 1, 12, 24, 27

31-10-2023

gmb-2023-492600

Onbekend.
08-09-2023 01-01-2024 artikel 5, 8, 24, 27, 30, bijlage 1, 2

29-08-2023

gmb-2023-385916

Onbekend.
06-07-2023 08-09-2023 aanhef, hoofdstuk 2, 6, 7, 8, 9, artikel 1, 7, 8, 9, 10, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, bijlage 2

20-06-2023

gmb-2023-292832

Onbekend.
07-03-2023 06-07-2023 artikel 1, 14, 16, 17, 18, 19, bijlage 1, bijlage 2

07-02-2023

gmb-2023-94642

Onbekend.
08-09-2022 07-03-2023 artikel 1, 15, 16, 18, bijlage 1, 2, 3

30-08-2022

gmb-2022-400766

Onbekend.
15-10-2021 08-09-2022 hoofdstuk 2, artikel 7, 8, 9, 10, bijlage 1, 2, 3

05-10-2021

gmb-2021-360268

Onbekend.
19-11-2020 15-10-2021 hoofdstuk 4, artikel 1, 5, 14, 15, 16, 17, 18, bijlage 1, 2, 3

13-10-2020

gmb-2020-300462

Onbekend.
02-07-2020 19-11-2020 artikel 14, 22, bijlage

23-06-2020

gmb-2020-166033

Onbekend.
01-05-2020 02-07-2020 nieuwe regeling

21-04-2020

gmb-2020-111543

Onbekend.