Aanwijzing toezichthouders Den Haag 2016

Geldend van 20-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Gravenhage
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzing toezichthouders Den Haag 2016
Citeertitel Aanwijzing toezichthouders Den Haag 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Besluit tot wijziging van de Aanwijzing toezichthouders Den Haag 2016
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  3. artikel 2.9 van de Jeugdwet
  4. Verordening jeugdhulp Den Haag 2022
  5. artikel 41 van de Alcoholwet
  6. artikel 18.6, eerste lid, van de Omgevingswet
  7. Verordening winkeltijden Den Haag 2018
  8. Vaststelling van de Verordening jeugdhulp Den Haag 2024

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2024 01-01-2024 wijziging

16-04-2024

gmb-2024-172729

RIS318621 DBV/10733993
30-06-2023 20-04-2024 wijziging

27-06-2023

gmb-2023-285385

RIS315981 DSO/10547360
08-04-2023 01-04-2023 30-06-2023 wijziging

04-04-2023

gmb-2023-153469

RIS315029 DSB/10502419
10-02-2023 01-01-2023 08-04-2023 wijziging

07-02-2023

gmb-2023-58968

RIS314493 DSB/10467265
11-06-2022 10-02-2023 wijziging

07-06-2022

gmb-2022-261682

RIS312395 OCW/10316541
09-09-2021 01-06-2021 11-06-2022 Gewijzigde regeling

31-08-2021

gmb-2021-308390

Onbekend.
08-07-2020 01-01-2020 09-09-2021 wijziging

30-06-2020

gmb-2020-172285

RIS305649 BSD/2020.264
03-04-2020 08-07-2020 wijziging

31-03-2020

gmb-2020-87681

RIS305018 DSO/2020.138
04-02-2020 01-01-2018 03-04-2020 Wijziging regeling

28-01-2020

gmb-2020-27637

Onbekend.
24-07-2019 01-05-2019 04-02-2020 wijziging

16-07-2019

gmb-2019-183873

RIS303150 BSD/2019.227
03-06-2019 24-07-2019 wijziging

28-05-2019

gmb-2019-136388

RIS302624 BOW/2019.128
01-04-2019 01-01-2019 03-06-2019 wijziging

26-03-2019

gmb-2019-76685

RIS302119 DSB/2019.77
06-12-2018 01-01-2018 01-04-2019 wijziging

28-06-2016

gmb-2018-262766

RIS300630 BSW/2018.63