Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 29 november 2022, nr UTSP-814175531-34, tot vaststelling van de Subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht (Subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht)

Geldend van 25-06-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 29 november 2022, nr UTSP-814175531-34, tot vaststelling van de Subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht (Subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht)
Citeertitel Subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 2022
  2. Beleidsregel subsidiabele kosten projectsubsidies

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-06-2024 artikel 1.1, 1.5, 3.3, 4.1.3, toelichting

11-06-2024

prb-2024-9260

UTSP-814175531-236
30-03-2024 25-06-2024 artikel 1.1, 1.4, 1.5, 2.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 4.1/hoofdstuk 2, 4/toelichting

19-03-2024

prb-2024-4355

UTSP-814175531-215
01-01-2024 30-03-2024 hoofdstuk 3, 5, artikel 1.1, 1.5, 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, bijlage 1, toelichting

19-12-2023

prb-2023-15833

Onbekend.
05-07-2023 01-01-2024 artikel 1.1, 1.5, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 5.2, toelichting

20-06-2023

prb-2023-7560

UTSP-814175531-106
04-02-2023 05-07-2023 artikel 1.1, 1.5, 2.2, 3.1, bijlage, toelichting

24-01-2023

prb-2023-1325

UTSP-814175531-56
01-01-2023 04-02-2023 nieuwe regeling

29-11-2022

prb-2022-15442

UTSP-814175531-34