Regeling vervallen per 01-01-2024

Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland

Geldend van 01-01-2024 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rivierenland
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland
Citeertitel Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-40358

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 56 van de Waterschapswet
  2. artikel 78, eerste lid, van de Waterschapswet
  3. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. Participatie- en inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2020
  5. Reglement voor het waterschap Rivierenland
  6. Omgevingsverordening Zuid-Holland
  7. Omgevingsverordening Gelderland
  8. Omgevingsverordening Noord-Brabant

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze waterschapsverordening treedt in werking op het moment waarop de Omgevingswet in werking treedt. Deze regeling vervangt De Keur Waterschap Rivierenland 2014 en de algemene Regels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014. Deze regeling is reeds voor de datum van inwerkingtreding gewijzigd, bekendgemaakt in Waterschapsblad 2022, Waterschapsblad 2022, 13783. De Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland is op 20 juli 2022 bekendgemaakt in Waterschapsblad 2022, 8168. Het aanwijzen en begrenzen van werkingsgebieden bij de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland, bijlage 2 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland, is op 12 december 2022 bekendgemaakt in Waterschapsblad 2022, 13783. De Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland is als tekstplaatsing gepubliceerd via het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), zie Waterschapsblad 2023, 12766 en Waterschapsblad 2023, 15663. De Waterschapsverordening is met ingang van 1 januari 2024 te zien in het DSO

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 01-01-2024 nieuwe regeling

01-07-2022

wsb-2022-8168

2022051027