Regeling vervallen per 01-01-2023

Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten 2022

Geldend van 25-02-2022 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Assen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten 2022
Citeertitel Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR616151
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR233076/3
  3. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR640144/1
  4. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR605180/1
  5. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR616196/2
  6. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR616195/2
  7. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR616186/2
  8. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR640143/1
  9. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR605177/2
  10. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR369404/3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-2022 01-01-2022 01-01-2023 Wijzigingsregeling

17-02-2022

gmb-2022-82141

Onbekend.
01-01-2022 25-02-2022 Nieuwe regeling

16-12-2021

gmb-2021-467314

Onbekend.