Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017

Geldend van 23-05-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie De Ronde Venen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017
Citeertitel Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt per 23 mei de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2013.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-2017 Nieuwe regeling

20-04-2017

gmb-2017-85487

015/17