Verordening van Provinciale Staten van de provincie Gelderland houdende Omgevingsverordening Gelderland

Geldend van 22-03-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gelderland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening van Provinciale Staten van de provincie Gelderland houdende Omgevingsverordening Gelderland
Citeertitel Omgevingsverordening Gelderland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu, algemeen
Eigen onderwerp wegen, verkeer en vervoer, landschap, agrarische sector, recreatie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2023-13400 exb-2023-13401 exb-2023-13402 exb-2023-13403 exb-2023-13404

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 105 van de Provinciewet
  2. artikel 143 van de Provinciewet
  3. artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening
  4. artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening
  5. artikel 1.2 van de Wet milieubeheer
  6. artikel 4.4 van de Waterwet
  7. artikel 4.8 van de Waterwet
  8. artikel 1.3 van de Wet natuurbescherming
  9. artikel 57 van de Wegenwet
  10. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het historisch overzicht is niet compleet, de volgende versies zijn niet beschikbaar in het overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen: Besluit van Provinciale Staten van 8 juli 2015, bekendgemaakt in het Provinciaal Blad 2015, 4313. Besluit van Provinciale Staten van 11 november 2015, bekendgemaakt in het Provinciaal Blad 2016, 2050. Besluit van Provinciale Staten van 25 januari 2017, bekendgemaakt in het Provinciaal Blad 2017, 435. In Provinciaal blad 2019-2821 is een aanvulling en correctie gepubliceerd op de bekendmaking in Provinciaal Blad 2019-1518

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

artikel 2.42 van de Omgevingsverordening Gelderland

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-2023 bijlage 1

14-03-2023

prb-2023-3042

2022-017672
14-01-2023 22-03-2023 wijziging artikel 1.1,1.2,1a.2,3.36 Toevoegen artikel 8.13a, § 3.2.5a, artikel 3.32a t/m artikel 3.32i, § 3.2.5b, artikel 3.32j t/m artikel 3.32m, wijziging kaart Regels Natuur -kaart 1 en kaart Regels Natuur - kaart 3

21-12-2022

prb-2023-362

PS 2022-829
01-02-2022 14-01-2023 artikel 1.1, 1.2, Afdeling 2.3, Artikel 2.34, 2.39, 2.42, 2.48, 2.50, 2.52, 2.53, 2.53a, 2.53b, 2.53c, 2.53d, 2.56, Paragraaf 2.7.4, Afdeling 2.7a, Artikel 3.10, 3.19, 3.23, Hoofdstuk 5, Artikel 8.7, 8.23, Bijlagen

15-12-2021

prb-2022-1136

Onbekend.
16-04-2021 01-02-2022 hoofdstuk 1, 1a, 2, 3, 4, 8, afdeling 3.2, 8.2, 5.1, paragraaf 1a.1, 1a.2, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5a, 3.6.7, 6.1, artikel 1.1, 1.2, 1.a1, 1a.2, 1a.3, 1a.4, 1a.5, 1a.6, 2.2a, 2.8, 2.14, 2.24, 2.34, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.51a, 2.51b, 2.52, 2.54a, 2,56, 2.61, 3.6, 3.10, 3.11, 3.15, 3.18, 3.22, 3.23, 3.25, 3.28, 3.29, 3.48, 3.49, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.71a, 4.3, 4.4, 5.1a, 5.10, 6.1a, 6.1b, 7.1, 8.18, 8.19, 8.20 bijlage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

31-03-2021

prb-2021-2844

2019-002466
11-04-2020 16-04-2021 wijziging kaart Regels Water en Milieu i.v.m. vervallen beschermingsgebieden grondwater Nieuwe Marktstraat te Nijmegen

07-04-2020

prb-2020-2145

Onbekend.
20-12-2019 11-04-2020 Wijziging begrenzing Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone op de kaart Regels Natuur

17-12-2019

prb-2019-8288

2019-011718
02-05-2019 20-12-2019 Wijziging begrenzing Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone op de kaart Regels Natuur

23-04-2019

prb-2019-3225

2019-004409
01-03-2019 02-05-2019 Wijzigingen in Wonen; Werklocaties; Windenergie; Natuur (vrijstelling soorten);Natuurcompensatie; Natuurbegraven; Grondwaterbescherming; Natuur (brandgang); Natura 2000;Luchthavenregelingen en redactionele aanpassingen. Zie Het Actualisatieplan 6 tot wijziging van de Omgevingsverordening Gelderland met planidentificatienummer NL.IMRO.9925.PVOVa6-vst1, met inachtneming van amendement 18A44

19-12-2018

prb-2019-1518

2018-712
16-10-2018 01-03-2019 Wijziging kaart Regels Natuur

09-10-2018

prb-2018-7600

2017-642
05-01-2018 16-10-2018 artikel 1.1.1, 2.1.1, 2.3.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.2, 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.3, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.3.4, 2.3.3.5, 2.3.4, 2.3.4.1, 2.3.4.2, 2.3.5, 2.3.5.1, 3.4.3.1, 2.4.4.1, 2.4.8.3, 2.7.1.1, 3.3.2.1, 3.3.3.1, 3.3.3.7, 3.3.3.8, 3.3.5.6, 3.9.1, 8.2.2, titel 2.3, 3.9, bijlage 4,

13-12-2017

prb-2018-73

2017-642
01-01-2018 05-01-2018 artikel 2.5.1.1, 8.2.2

13-12-2017

prb-2017-6080

2017-012713
15-12-2017 01-01-2018 Wijziging kaart Regels Natuur

12-12-2017

prb-2017-5791

2017-014076
12-12-2017 05-06-2015 15-12-2017 Wijziging kaart Regels Natuur

02-06-2015

prb-2017-5742

2016-016495
06-07-2017 12-12-2017 artikel 2.3.2.1, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.7, paragraaf 3.8,

28-06-2017

prb-2017-2913

2016-016495
03-05-2017 06-07-2017 artikel 2.5.3.2

12-04-2017

prb-2017-1944

PS2017-238
12-04-2017 03-05-2017 artikel 2.7.1.4

04-04-2017

prb-2017-1564

2017-00124
22-03-2017 12-04-2017 artikel 2.1.1, 2.3.3.1, 2.4.7.1, 2.4.8.1, 2.4.8.2, 2.4.8.3, 2.5.1.1, 2.5.2.2, 2.5.3.1, 2.5.3.2, 2.5.5.1, 2.5.5.2, 2.5.6.1, 2.5.6.2, 2.5.6.3, 2.5.7, 2.7.1.2, 2.7.1.3, 2.7.1.8, 2.7.1.4, 2.7.1.5, 2.7.1.6, 2.7.1.7, 2.7.4.2, 2.7.7.1, 2.8.1.2, 2.8.3.1, 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.2.5, 3.3.3.8, 3.3.3.9, 3.3.4.1, 3.3.4.2, 3.3.4.3, 3.3.5.1, 3.3.5.2, 3.3.5.3, 3.3.5.4, 3.3.5.5, 3.3.6.1, 3.3.6.2, 3.3.6.3, 3.3.6.4, 3.3.6.5, 3.3.6.6, 3.5.2, 4.1.1, 6.2.4.1, 8.3.3.1, 8.3.3.2, 8.3.3.4, 8.3.3.5

01-03-2017

prb-2017-1234

PS2017-71
17-10-2014 22-03-2017 nieuwe regeling

24-09-2014

Provinciaal Blad 2014 nr. 2624

PS2015-51