Verordening van Provinciale Staten van de provincie Gelderland houdende Omgevingsverordening Gelderland

Geldend van 01-03-2019 t/m 01-05-2019

Intitulé

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Gelderland houdende Omgevingsverordening Gelderland

Voor de actuele geconsolideerde versie van deze regelgeving zie https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC-gc07

In deze geconsolideerde versie van de Omgevingsverordening (moederplan vastgesteld door PS op 24 september 2014) zijn de wijzigingen ten gevolge van de volgende besluiten verwerkt:

-het actualisatieplan Omgevingsverordening (december 2014) deel I, vastgesteld door PS op 8 juli 2015);

-het besluit tot Aanpassing begrenzing GNN en GO (vastgesteld door GS op 2 juni 2015);

-het actualisatieplan Omgevingsverordening (december 2014) deel II (vastgesteld door PS op 11 november 2015);

-het actualisatieplan Omgevingsverordening (december 2016) deel A (vastgesteld door PS op 25 januari 2017, en 1 maart 2017);

-het actualisatieplan Omgevingsverordening (december 2016) (vastgesteld door PS op 1 maart 2017);

-Rectificatie Natuurbegraven Omgevingsverordening (december 2016) GS dd. 4 april 2017;

-Rectificatie Plussenbeleid Omgevingsverordening (december 2016) PS dd. 12 april 2017;

-het actualisatieplan Omgevingsverordening (juni 2017) (vastgesteld door PS op 28 juni 2017);

-het besluit tot Aanpassing begrenzing GNN en GO (vastgesteld door GS op 12 december 2017);

-het Actualisatieplan Omgevingsverordening (december 2017) (vastgesteld door PS op 13 december 2017);

-het Actualisatieplan 5 Omgevingsverordening met amendement 17A24 (vastgesteld door PS op 13 december 2017);

-het besluit tot Aanpassing begrenzing GNN en GO (vastgesteld door GS op 9 oktober 2018) ;

-het Actualisatieplan 6 Omgevingsverordening (vastgesteld door PS op 19 december 2018).

Ondertekening

Provinciale Staten