Verordening van Provinciale Staten van de provincie Gelderland houdende Omgevingsverordening Gelderland

Geldend van 14-01-2023 t/m 21-03-2023

Intitulé

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Gelderland houdende Omgevingsverordening Gelderland

Voor de actuele geconsolideerde versie van deze regelgeving zie https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC-gc11

In deze geconsolideerde versie van de Omgevingsverordening (moederplan vastgesteld door PS op 24 september 2014) zijn de wijzigingen ten gevolge van de volgende besluiten verwerkt:

-het actualisatieplan Omgevingsverordening (december 2014) deel I, vastgesteld door PS op 8 juli 2015);

-het besluit tot Aanpassing begrenzing GNN en GO (vastgesteld door GS op 2 juni 2015);

-het actualisatieplan Omgevingsverordening (december 2014) deel II (vastgesteld door PS op 11 november 2015);

-het actualisatieplan Omgevingsverordening (december 2016) deel A (vastgesteld door PS op 25 januari 2017, en 1 maart 2017);

-het actualisatieplan Omgevingsverordening (december 2016) (vastgesteld door PS op 1 maart 2017);

-Rectificatie Natuurbegraven Omgevingsverordening (december 2016) GS dd. 4 april 2017;

-Rectificatie Plussenbeleid Omgevingsverordening (december 2016) PS dd. 12 april 2017;

-het actualisatieplan Omgevingsverordening (juni 2017) (vastgesteld door PS op 28 juni 2017);

-het besluit tot Aanpassing begrenzing GNN en GO (vastgesteld door GS op 12 december 2017);

-het Actualisatieplan Omgevingsverordening (december 2017) (vastgesteld door PS op 13 december 2017);

-het Actualisatieplan 5 Omgevingsverordening met amendement 17A24 (vastgesteld door PS op 13 december 2017);

-het besluit tot Aanpassing begrenzing GNN en GO (vastgesteld door GS op 9 oktober 2018) ;

-het Actualisatieplan 6 Omgevingsverordening (vastgesteld door PS op 19 december 2018);

- het besluit tot aanpassing van de kaart Regels Natuur (vastgesteld door GS op 23 april 2019 Provinciaal blad 2019, 3225);

- het besluit tot aanpassing van de kaart Regels Natuur (vastgesteld door GS op 17 december 2019 Provinciaal blad 2019, 8288);

- het besluit tot aanpassing van de kaart Regels Water en Milieu (vastgesteld door GS op 7 april 2020 Provinciaal blad 2020, 2145);

- het Actualisatieplan 7 Omgevingsverordening (vastgesteld door PS op 30 maart 2021);

- het Actualisatieplan 8 Omgevingsverordening (vastgesteld door PS op 15 december 2021);

- het besluit tot aanpassing van de kaart Regels Natuur (vastgesteld door GS op 12 juli 2022 Provinciaal blad 2022, 8548);

- het Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening (vastgesteld door PS op 21 december 2022). Toelichting: Actualisatieplan 9 bevat de beschermingsregels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit actualisatieplan is aanvankelijk opgesteld onder het kader van de Omgevingswet met de bedoeling dat de wijzigingen zouden worden opgenomen in de intiële versie van de Omgevingsverordening Gelderland onder de Omgevingswet, waarvan de inwerkingtreding was voorzien op 1 januari 2023. Provinciale Staten hebben de wijziging ten behoeve van de initiële Omgevingsverordening vastgesteld op 5 juli 2022. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Omdat de bescherming van de toekomstige drinkwatervoorziening niet kan worden uitgesteld, zijn de regels omgezet naar het bestaande kader van de Wet milieubeheer en opgenomen in deze Omgevingsverordening Gelderland. Bij deze consolidatie is tevens de begrenzing van het ganzenrustgebied in de Rhederlaag aangepast zoals in actualisatieplan 7 door PS was vastgesteld.