Aanwijsbesluit APV 2013

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nieuwegein
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijsbesluit APV 2013
Citeertitel Aanwijsbesluit APV 2013
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene plaatselijke verordening
  2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. Artikel 4.2 Algemene Plaatselijke Verordening
  4. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
  5. Telecommunicatieverordening gemeente Nieuwegein
  6. Gemeenschappelijke Regeling Regionale uitvoeringsdienst Utrecht
  7. Algemene Subsidieverordening Nieuwegein 2015
  8. Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2023 gemeente Nieuwegein

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 12, 19

31-10-2023

gmb-2023-492536

Onbekend.
03-06-2022 01-01-2024 artikel 4

24-05-2022

gmb-2022-249544

Onbekend.
25-02-2022 03-06-2022 artikel 12

14-12-2021

gmb-2022-83037

Onbekend.
30-07-2021 25-02-2022 artikel 4a

29-07-2021

gmb-2021-253285

Onbekend.
13-11-2020 30-07-2021 artikel 10

03-11-2020

gmb-2020-294992

Onbekend.
08-08-2019 13-11-2020 artikel 16

16-07-2019

gmb-2019-194092

Onbekend.
21-02-2018 08-08-2019 art. 12

06-02-2018

Gemeenteblad 2018, 33893

.
16-02-2016 21-02-2018 art. 12

16-02-2016

De Molenkruier, 18-02-2016

Onbekend.
13-05-2015 16-02-2016 art. 2

17-03-2015

Gemeenteblad 13-05-2015

onbekend
28-03-2015 01-05-2017 art. 12

10-03-2015

Gemeenteblad 24-10-2014

onbekend
25-10-2014 04-01-2015 art. 19

14-10-2014

Gemeenteblad 24-10-2014

2014-403
28-03-2014 22-10-2014 art. 12

18-03-2014

Gemeenteblad 27-03-2014

onbekend
25-04-2013 28-03-2014 nieuwe regeling

09-04-2013

De Molenkruier 24-04-2013

onbekend