Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg (CAR-bijlagen)

Geldend van 23-05-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg (CAR-bijlagen)
Citeertitel Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg (CAR bijlagen)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 125 van de Ambtenarenwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-2019 01-01-2018 vervallen functie manschap B in vergoedingentabel

14-05-2019

gmb-2019-121165

B&W-voorstel 215184
10-01-2018 01-01-2018 23-05-2019 Wijzigingen salarisbedragen, WML en IKB cao gemeenten 2017-2019

07-11-2017

gmb-2018-900

B&W-voorstel 184841
01-01-2018 01-08-2017 10-01-2018 Wijzigingen salarisbedragen, WML en IKB cao 2017-2019

07-11-2017

gmb-2017-226845

B&W-voorstel 184841
01-01-2016 01-01-2018 Aanpassing tabellen.

25-04-2016

De Faam, 08-06-2016

B&W-voorstel 149519