Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg (CAR bijlagen)

Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2017

Intitulé

Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg (CAR-bijlagen)

CAR bijlage I - Salarisverhoging

Salarisverhoging

CAR bijlage I - Salarisverhogingen

CAR bijlage II - Inpassingstabellen gemeentelijke garantiesalarissen

Inpassingstabel per 1-1-2016

CAR bijlage II - Inpassingstabel per 1-1-2016

Inpassingstabel per 1-1-2017

CAR bijlage II - Inpassingstabel per 1-1-2017

CAR bijlage IIa - Salaristabellen gemeenteambtenaren

Salaristabel per 1 januari 2016

CAR bijlage IIa - Salaristabel per 1-1-2016

Salaristabel per 1 januari 2017

CAR bijlage IIa - Salaristabel per 1-1-2017

CAR bijlage IIb - Vergoedingentabellen vrijwilligers gemeentelijke brandweer

Vergoedingentabel per 1 januari 2016

CAR bijlage IIb - Vergoedingentabel vrijwilligers gemeentelijke brandweer per 1-1-2016

Vergoedingentabel per 1 januari 2017

CAR bijlage IIb - Vergoedingentabel vrijwilligers gemeentelijke brandweer per 1-1-2017

CAR bijlage IIc - Gebruteerde vergoedingentabellen vrijwilligers gemeentelijke brandweer

Gebruteerde vergoedingentabel per 1 januari 2016

CAR bijlage IIc - Gebruteerde vergoedingentabel vrijwilligers gemeentelijke brandweer per 1-1-2016

Gebruteerde vergoedingentabel per 1 januari 2017

CAR bijlage IIc - Gebruteerde vergoedingentabel vrijwilligers gemeentelijke brandweer per 1-1-2017

CAR bijlage III - Hoorbepaling

Hoorbepaling

CAR bijlage III - Hoorbepaling (tbv gemeenten waar geen commissie voor G.O. is ingesteld)

CAR bijlage IV - Salarisschalen kunstzinnige vorming

Salarisschalen per 1 januari 2016

CAR bijlage IV - Salarisschalen kunstzinnige vorming per 1-1-2016

Salarisschalen per 1 januari 2017

CAR bijlage IV - Salarisschalen kunstzinnige vorming per 1-1-2017

CAR bijlage IVa - Verdeling werkzaamheden onderwijzend personeel kunsteducatie

Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

CAR bijlage IVa - Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

CAR bijlage IVa1 - Functiebeschrijvingen

Functiebeschrijvingen consulent, docent en balletbegeleider

CAR bijlage IVa1 - Functiebeschrijvingen

CAR bijlage IVa2 - Salarisschalen functies onderwijzend personeel

Salarisschalen functies onderwijzend personeel

CAR bijlage IVa2 - Salarisschalen functies onderwijzend personeel

CAR bijlage VIIa - Aanstellingskeuring brandweerpersoneel

Aanstellingskeuring brandweerpersoneel

CAR bijlage VIIa - Aanstellingskeuring brandweerpersoneel

CAR bijlage VIIb - Periodiek Preventief Medisch Onderzoek

Periodiek Preventief Medisch Onderzoek

CAR bijlage VIIb - Periodiek Preventief Medisch Onderzoek