Regeling vervallen per 30-10-2013

Verordening reserve parkeergelegenheden gemeente Kampen 2010

Geldend van 31-05-2010 t/m 29-10-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Kampen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening reserve parkeergelegenheden gemeente Kampen 2010
Citeertitel Verordening reserve parkeergelegenheden gemeente Kampen 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-05-2010 30-10-2013 nieuwe regeling

18-02-2010

Gemeenteblad, 2010, 86

b&w 8-12-2009