Regels aanbesteding provincie Limburg bij subsidiëring

Geldend van 02-08-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Regels aanbesteding provincie Limburg bij subsidiëring
Citeertitel Regels aanbesteding provincie Limburg bij subsidiëring
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht; Provinciewet
  2. Provinciewet
  3. Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2022 artikel 1, 2, 7, 11

19-07-2022

prb-2022-9231

Onbekend.
28-07-2021 02-08-2022 artt. 4 en 12

29-06-2021

prb-2021-6345

PB 046-2021
03-07-2021 28-07-2021 art. 4

29-06-2021

prb-2021-5226

PB 038-2021
13-08-2013 03-07-2021 onbekend

13-08-2013

Provinciaal Blad van Limburg, 2013, 69

Onbekend
01-04-2004 23-08-2013 Vervallen van rechtswege

23-03-2004

Provinciaal Blad van Limburg, 2004, 50

Onbekend