Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting
Citeertitel Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom motorrijtuigenbelasting
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet, art. 222
  2. artikel 220 van de Provinciewet
  3. artikel 222a van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 1

08-11-2023

prb-2023-13960

PZH-2023-836920294
01-01-2023 01-01-2024 artikel 1

09-11-2022

prb-2022-14296

7502
01-01-2022 01-01-2023 artikel 1

10-11-2021

prb-2021-11598

PZH-2021-787691964
01-01-2018 01-01-2022 wijziging van artikel 1

12-12-1980

Provinciaal blad, 2017, 5881

PZH
01-01-2017 01-01-2018 wijziging van artikel 1

12-12-1980

Provinciaal blad, 2016, 6348

PZH-2009-301796
01-01-2016 01-01-2017 wijziging van artikel 1 en toevoeging nieuw artikel 2

12-12-1980

Provinciaal blad, 2015, 8052

PZH-2009-301796
01-04-1981 01-01-2016 Nieuwe regeling

12-12-1980

Provinciaal blad, 1980, 12

PZH-2009-301796