Financiële verordening gemeente Maashorst

Geldend van 23-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Financiële verordening gemeente Maashorst
Citeertitel Financiële verordening gemeente Maashorst
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 212, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Financiële verordening gemeente Maashorst 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-2024 01-01-2024 paragraaf 1, 2, 4, 5, 6, 7, artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17,18 ,19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, bijlage

04-04-2024

gmb-2024-175225

1931-2024
23-04-2024 01-01-2023 23-04-2024 nieuwe regeling

04-04-2024

gmb-2024-175225

1931-2024