Subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling Amersfoort 2024 - 2028

Geldend van 17-02-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Amersfoort
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling Amersfoort 2024 - 2028
Citeertitel Subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling Amersfoort 2024 - 2028
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene Subsidieverordening Amersfoort

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze reeling vervangt de Subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling Amersfoort.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-2024 nieuwe regeling

13-02-2024

gmb-2024-73236

Onbekend.