Subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur 2024

Geldend van 01-08-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur 2024
Citeertitel Subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2023-37046

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling deskundigheidsbevordering amateurkunstverenigingen 2021 per 31 december 2023. Deze regeling vervangt de Subsidieregeling beeldende kunsten en vormgeving 2021 per 31 december 2023. Deze regeling vervangt de Subsidieregeling podiumkunsten 2021 per 31 december 2023. Deze regeling vervangt de Subsidieregeling amateurkunst 2021 per 31 december 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2023 nieuwe regeling

18-07-2023

gmb-2023-332565

Onbekend.