Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit sectorindeling vergunninghoudersparkeren Dordrecht

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Dordrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit sectorindeling vergunninghoudersparkeren Dordrecht
Citeertitel Besluit sectorindeling vergunninghoudersparkeren Dordrecht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Parkeerverordening Dordrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 01-01-2024 nieuwe regeling

20-06-2023

gmb-2023-277625

Onbekend.