Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit sectorindeling vergunninghoudersparkeren Dordrecht

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Besluit sectorindeling vergunninghoudersparkeren Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel Vaststellen Besluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen, Besluit sectorindeling vergunninghoudersparkeren Dordrecht en Gebiedsgebonden uitvoeringsregels parkeervergunningen nieuwbouwprojecten;

overwegende dat er een gebied vastgesteld dient te worden waar parkeren door vergunninghouders is toegestaan;

gelet op de Parkeerverordening Dordrecht;

B E S L U I T :

vast te stellen het navolgende

Besluit sectorindeling vergunninghoudersparkeren Dordrecht

Hoofdstuk I ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

De in artikel 1 van de Parkeerverordening Dordrecht opgenomen definities zijn van overeenkomstige toepassing op dit besluit.

Hoofdstuk II SECTORINDELING

Artikel 2 Sectorindeling

 • 1.

  Alle in het verleden genomen besluiten tot aanwijzing van weggedeelte(n) waar bewoners en bedrijven gevestigd moeten zijn om een vergunning als bedoeld in artikel 1 van de Parkeerverordening te kunnen aanvragen worden ingetrokken met ingang van de dag na die van de bekendmaking als bedoeld in artikel VI, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de vergunningen die voor die datum zijn verleend.

 • 2.

  De hieronder aangegeven wegen en weggedeelten met bijbehorende sectorletter zijn de wegen en weggedeelte(n) waar bewoners en bedrijven gevestigd moeten zijn om in aanmerking te kunnen komen voor een vergunning, als bedoeld in artikel 1 van de Parkeerverordening, voor de betreffende sector.

STRAATNAAM

SECTOR

Aardappelmarkt

A

Achterhakkers

C

Achterom

D

Adriaan van Altenastraat

F

Adriaan van Bleijenburgstraat

E

Aert de Gelderstraat

C

Albert Cuypsingel

D

Anthonie Camerlingstraat

F

Arend Maartenshof

D

Augustijnenkamp

D

Azijngang

C

Azijnplaats

C

Bagijnestraat

D

Bagijnhof

D

Balistraat

H

Bankastraat (tussen Oranjelaan en Riouwstraat)

H

Belgracht

B

Bellevuestraat

C

Belsteeg

B

Berckepad

E

Bethlehemplein

D

Beverwijcksplaats

D

Beverwijckstraat

D

Biesboschstraat

G

Binnen Kalkhaven

A

Binnen Walevest

A

Blauwpoortsplein

A

Bleijenhoek

A

Blekersdijk

E

Blindenliedengasthuissteeg

D

Bolwerk

A

Bomkade

A

Boogjes

B

Boomstraat

A

Borneostraat

H

Botgensstraat

B

Buddingh'plein

A

Buiten Kalkhaven

A

Buiten Walevest

A

Burgemeester de Raadtsingel (tussen Spuiweg en Rozenhof)

C

Burgemeester de Raadtsingel (tussen Spuiweg en Stationsweg)

D

Burgemeester de Raadtsingel (tussen Stationsweg en Dubbeldamseweg Noord)

E

Celebesstraat

H

Chris J. Walsonstraat

G

Christiaan de Wetstraat

F

Clara en Mariahof

E

Cornelis de Wittplaats

E

Cornelis de Wittstraat

E

Cornelis van Beverenstraat

E

Cronjéstraat

F

Damiatebolwerk

A

De la Reystraat

F

De Vereniging

G

De Waag

A

Dijkstraat

G

Distelsteiger

A

Doelstraat

A

Dolhuisstraat

B

Dr. L.L. Zamenhoflaan

G

Draai

C

Drievriendenhof

DD

Dubbeldamseweg Noord

E

Eerste Reedwarsstraat

H

Eigenhaard

F

Elfhuizen

D

Engelenburgerbrug

A

Ferdinand Bolsingel

E

Geldelozepad

C

Generaal van der Heijdenstraat

C

Gevaertsweg

G

Godfried Schalckensingel

G

Gravenstraat

A

Groenedijk

G

Groenmarkt

A

Groothoofd

A

Grote Appelsteiger

A

Grote Kalkstraat

A

Grote Markt

A

Grote Spuistraat

D

Grotekerksbuurt

A

Grotekerksplein

A

Hallincqhof

G

Hallincqlaan

G

Haringstraat

D

Havenstraat

C

Heer Heymansuysstraat

A

Hellingen

C

Herman Josinahof

E

Hoefijzerstraat

A

Hof

D

Hof de Vriendschap

F

Hofje de Hoop

C

Hofstraat

D

Hoge Bakstraat

C

Hoge Nieuwstraat

A

Hoogt

C

Hooikade

A

Houthavenplein

G

Houtsteiger

A

Houttuinen

A

Jacobahof

G

Jan Schoutenstraat

E

Javastraat

H

Johan de Wittstraat (oostzijde, even huisnummers 164, 166, 168, 226-290, 302 en 304)

D

Johan de Wittstraat (oostzijde, overige even huisnummers)

E

Johan de Wittstraat (westzijde, oneven huisnummers)

D

Kasperspad

E

Keizershof

A

Keizershofstraat

A

Kerksteiger

A

Kilwijkhof

C

Kilwijkstraat

C

Kleine Kalkstraat

A

Kleine Spuistraat

B

Knolhaven

A

Kolfstraat (alle even huisnummers, oneven huisnummers 1-147)

D

Kolfstraat (oneven huisnummers 149-217)

DD

Koningin Wilhelminastraat

E

Koninginnestraat

C

Koningspleinhof

G

Korte Breehof

D

Korte Breestraat

D

Korte Engelenburgerkade

A

Korte Geldersekade

A

Korte Kalkhaven

A

Korte Kolfstraat

D

Korte Nieuwstraat

D

Korte Parallelweg

C

Korte Wantijkade

G

Kromhout (tussen Noordendijk en Sint Jorisweg)

G

Kromhout (tussen Sint Jorisweg en Vrieseplein)

E

Kromme Elleboog

DD

Krommedijk (tussen Reeweg Oost en Transvaalstraat)

F

Kruisweghof

E

Kuipershaven

A

Lange Breestraat

D

Lange Geldersekade

A

Lange IJzerenbrugstraat

A

Lange Wantijkade

G

Lastig Eendstraat

D

Latourpad

E

Lenghengang

D

Lenghenhof

D

Lenghenstraat

D

Lijnbaan (tussen Noorderstraat en Biesboschstraat)

G

Lijnbaandwarsstraat

G

Lindenstraat

D

Lombardbrug

A

Lombardstraat

D

Lombokstraat

H

Louis Bothastraat

F

Loverstraat

D

Maartensgat

A

Manhuisstraat

A

Marcellus Schampersstraat

G

Mariënbornstraat

A

Marthinus Steynstraat

F

Matena’shof

G

Matena’spad

G

Mattenkade

A

Mattensteiger

A

Matthijs Balenstraat

D

Mazelaarsstraat

A

Meivogelhof

A

Melkpoortje

A

Merwekade

A

Molen de Goliath

G

Molen de Goudvink

G

Molen de Vilder

G

Molen het Fortuin

G

Molenstraat

B

Munt

A

Museumstraat

D

Muys van Holygang

D

Muys van Holystraat

D

Nagtegaalplaats

G

Nicolaas Maessingel

E

Nicolaasdwarsstraat

G

Nicolaasstraat

G

Nieuwbrug

A

Nieuwe Haven

A

Nieuwe Hilstraat

D

Nieuwe Lampetsteeg

D

Nieuwkerksplein

A

Nieuwkerkstraat

A

Nieuwstraat

D

Noordendijk (huisnummers 262 en 264)

G

Noordendijk (tussen Noorderbrug en Oranjelaan)

G

Noordergang

G

Noordersteeg

G

Noorderstraat

G

Noordhoveweg

G

Oranje Vrijstraatplein

F

Oranjelaan (huisnummers 15-119)

G

Oranjelaan (huisnummers 262A-294)

H

Oranjepark

F

Oranjestraat

H

Otto Dickeplein

A

Oudenhovenstraat

D

Palingstraat

A

Papendrechtsestraat

W

Papeterspad

C

Paul Krugerstraat

F

Pelserbrug

A

Pelserstraat

B

Pompstraat

A

Pontonnierswerf

W

Pottenkade

A

Prins Willem van Oranjehof

G

Prinsenstraat

A

Raamstraat

D

Reeweg-Oost (tussen Krommedijk en Komatistraat)

H

Riedijk

A

Riouwstraat

H

Rozenhof

C

Ruitenstraat

B

's Heer Boeijenstraat

A

Samuel van Hoogstratensingel

E

Schoolstraat

A

Schrijversstraat

A

Schuitenmakersstraat

A

Sint Jacobsplein

A

Sint Jorisbrug (huisnummers 12-30)

G

Sint Jorisbrug (huisnummers 2 en 4)

A

Sint Jorisweg

G

Sisarijs of Sarisgang

D

Sledenaarsgang

A

Slikveld

B

Sluisweg

C

Spuiboulevard (noordzijde, oneven huisnummers 7, 11-95, incl. toevoegingen)

DA

Spuiboulevard (noordzijde, tussen Spuibrug en Nieuwe Hilstraat)

D

Spuiboulevard (zuidzijde tussen Spuiweg en Sluisweg, even huisnummers vanaf 298)

C

Spuiboulevard (zuidzijde, tussen Johan de Wittstraat en Spuiweg)

D

Spuiboulevard (zuidzijde, tussen Spuiweg en Sluisweg)

C

Spuiplein

B

Spuiweg (oostzijde, even huisnummers)

D

Spuiweg (westzijde, oneven nummers)

C

Stadhuisplein

A

Statenplaats

D

Statenplein

D

Statenplein (huisnummers 37, 38, 42, 43 en 44 incl. toevoegingen, 49 en 50)

DD

Stationsplein

D

Stationsweg (oostzijde, even huisnummers)

E

Stationsweg (westzijde, oneven huisnummers)

D

Steegoversloot

A

Steenstraat

D

Stek

A

Steltenpad

G

Stoofstraat

D

Stooplaan

G

Suikerstraat

B

Sumatraplein

H

Sumatrastraat;

H

Taankade

A

Ternatestraat;

H

Tolbrug

A

Tolbrugstraat Landzijde

D

Tolbrugstraat Waterzijde

A

Torenstraat

A

Toulonselaan

F

Transvaalstraat

F

Turfsteiger

A

Tweede Reedwarsstraat

H

Twintighuizen

C

Van der Kooghplaats

A

Van Godewijckstraat

D

Van Neurenburgpad

G

Van Slingelandtlaan

G

Van Slingelandtshof

D

Van Strijsingel

C

Varkenmarkt

A

Veersteiger

A

Venloostraat

A

Verlengde Schoolstraat

A

Vest (huisnummers 120, 122, 126, 128, 130, 136, 138, 140-150, 152-155, 157, 160 en 162 inclusief toevoegingen)

DD

Vest (tussen Johan de Wittstraat en Steegoversloot)

D

Vest (tussen Stek en Steegoversloot)

A

Veststraat

A

Viermolenspoort

G

Visbrug

A

Vismarkt

A

Visstraat

D

Vlak

A

Vleeshouwersstraat

A

Voorstraat

A

Vrankenstraat

A

Vredehof

G

Vriesepark

E

Vrieseplein

E

Vriesepoortshof

E

Vriesestraat

D

Vrieseweg (tussen Vrieseplein en Sumatraplein)

E

Warmoezierspad

E

Waterbeekstraat

E

Weeshuisplein

A

Weeshuisstraat

A

Werf van De Biesbosch

W

Werf van Gips

W

Werf van Goedhart

W

Werf van Hippos

W

Werf van Montan

W

Werf van Schouten

W

Werf van Spaan

W

Wervenpark

W

Wijnbrug

A

Wijngaardstraat

A

Wijnstraat

A

Wilgenbos

C

Wilhelminastichting

E

Willem Dreeshof

D

Wolwevershaven

A

Zakkendragersstraat

A

Zomerhof

C

 • 3.

  Het voorgaande artikel is niet van toepassing voor die wegen en weggedeelten waarvoor gebiedsgebonden uitvoeringsregels zijn vastgesteld, tenzij in de betreffende uitvoeringsregels anders is bepaald.

 • 4.

  De hieronder per sector aangegeven wegen en weggedeelten zijn de wegen en weggedeelte(n) waar bewoners en bedrijven die beschikken over een vergunning, als bedoeld in artikel 1 van de Parkeerverordening, onder gebruikmaking van deze parkeervergunning kunnen parkeren op de daartoe aangegeven parkeerplaatsen.

Sector A:

Aardappelmarkt

Korte Kalkhaven

Steegoversloot

Binnen Kalkhaven

Kraansteiger

Stek

Binnen Walevest

Kuipershaven

Taankade

Blauwpoortsplein

Lange Geldersekade

Torenstraat

Bomkade

Maartensgat

Van der Kooghplaats

Boomstraat

Mariënbornstraat

Varkenmarkt

Botermarkt

Mattenkade

Verlengde Schoolstraat

Buddingh'plein

Mazelaarsstraat

Vest

Buiten Kalkhaven

Merwekade

Veststraat

Buiten Walevest

Nieuwbrug

Vismarkt

Doelstraat

Nieuwe Haven

Vlak

Gravenstraat

Nieuwkerksplein

Voorstraat

Grote Markt

Nieuwkerkstraat

Vrankenstraat

Grotekerksplein

Otto Dickeplein

Weeshuisplein

Heer Heymansuysstraat

Parkeerterrein Steegoversloot

Weeshuisstraat

Hoge Nieuwstraat

Riedijk

Wijnstraat

Hooikade

Samuel Dasberghof

Wolwevershaven

Houttuinen

Schoolstraat

Zwartekoor

Keizershof

Schuttershof

Knolhaven

Sint Jacobsplein

Korte Engelenburgerkade

Sint Suraplein

Korte Geldersekade

Sledenaarsgang

Sector B:

Boogjes

Kleine Spuistraat

Slikveld

Botgensstraat

Parkeergarage Spuihaven

Suikerstraat

Sector C:

Achterhakkers

Generaal van der Heijdenstraat

Korte Parallelweg

Aert de Gelderstraat

Havenstraat

Papeterspad

Azijnplaats

Hellingen

Rozenhof

Bellevuestraat

Hoge Bakstraat

Sluisweg

Burgemeester de Raadtsingel

Hoogt

Twintighuizen

Draai

Kilwijkstraat

Van Strijsingel

Geldelozepad

Koninginnestraat

Sector D:

Albert Cuypsingel

Korte Breehof

Nieuwstraat

Augustijnenkamp

Korte Breeplaats

Oudenhovenstraat

Bagijnhof

Korte Nieuwstraat

Parkeerterrein Blekershof

Bethlehemplein

Lange Breestraat

Parkeerterrein Steegoversloot

Beverwijcksplaats

Lenghengang

Spuiboulevard

Beverwijckstraat

Lombardstraat

Spuiweg

Burgemeester de Raadtsingel

Matthijs Balenstraat

Stationsweg

Dwarsgang

Museumstraat

Van Godewijckstraat

Johan de Wittstraat

Muys van Holystraat

Vest

Kolfstraat

Nieuwe Hilstraat

Sector DA:

Parkeergarage Achterom

Sector DD:

Parkeergarage Drievriendenhof

Sector E:

Adriaan van Bleijenburgstraat

Herman Josinahof

Samuel van Hoogstratensingel

Berckepad

Jan Schoutenstraat

Sint Jorisweg

Blekersdijk

Kasperspad

Stationsweg

Burgemeester de Raadtsingel

Koningin Wilhelminastraat

Vrieseweg

Cornelis de Wittstraat

Kromhout

Warmoezierspad

Cornelis van Beverenstraat

Latourpad

Waterbeekstraat

Dubbeldamseweg Noord

Nicolaas Maessingel

Ferdinand Bolsingel

Parkeerterrein Blekershof

Sector F:

Adriaan van Altenastraat

Hof de Vriendschap

Oranjepark

Christiaan de Wetstraat

Krommedijk

Paul Krugerstraat

Cronjestraat

Louis Bothastraat

Toulonselaan

De la Reystraat

Marthinus Steynstraat

Transvaalstraat

Eigenhaard

Oranje Vrijstraatplein

Sector G:

Ameliahof

Kunstminplaats

Noordergang

Biesboschstraat

Lijnbaan

Noordersteeg

Chris J. Walsonstraat

Lijnbaandwarsstraat

Noorderstraat

Dr. L.L. Zamenhoflaan

Marcellus Schampersstraat

Noordhoveweg

Gevaertsweg

Oranjelaan

Godfried Schalckensingel

Matena'shof

St. Nicolaasstraat

Groenedijk

Matena'spad

Steltenpad

Hallincqlaan

Molen de Goudvink

Stooplaan

Hoekstraat

Molen de Vilder

Van Neurenburgpad

Houthavenplein

Nagtegaalplaats

Van Slingelandtlaan

Koningspleinhof

Nicolaasdwarsstraat

Viermolenspoort

Kromhout

Nicolaasstraat

Vredehof

Lange Wantijkade

Noordendijk

Sector H:

Balistraat

Lombokstraat

Reeweg Oost

Bankastraat

Oranjelaan

Riouwstraat

Borneostraat

Oranjestraat

Sumatraplein

Celebesstraat

Eerste Reedwarsstraat

Sumatrastraat

Javastraat

Tweede Reedwarsstraat

Ternatestraat

Sector W:

Werf van De Biesbosch

Werf van Gips

Werf van Schouten

Werf van Spaan

Hoofdstuk III OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 3 Intrekking vorige besluiten

Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het besluit "Aanwijzing sectorindeling vergunninghoudersparkeren Dordrecht" van 18 oktober 2022 ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2023.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit sectorindeling vergunninghoudersparkeren Dordrecht".

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 20 juni 2023.

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post, A.W. Kolff

secretaris, burgemeester

Bijlage 1 Plattegrond sectorindeling parkeervergunningen

Behorende bij het Besluit sectorindeling vergunninghoudersparkeren Dordrecht.

afbeelding binnen de regeling

- - - - - - -