Besluit verbod onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen 2023

Geldend van 09-09-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Besluit verbod onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen 2023
Citeertitel Besluit verbod onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen 2023
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De aanhef van deze regeling is gewijzigd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-09-2023 aanhef, artikel 1, bijlage

31-08-2023

wsb-2023-11039

Onbekend.
22-06-2023 09-09-2023 nieuwe regeling

20-06-2023

wsb-2023-7551

Onbekend.