Besluit verbod onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen 2023

Geldend van 22-06-2023 t/m 08-09-2023

Intitulé

Besluit verbod onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen 2023

De secretaris-directeur, namens dijkgraaf en heemraden, van Waterschap Vallei en Veluwe;

Overwegende dat:

 • -

  vanwege de geringe neerslag en de daardoor ontstane droogte zuiniger met het oppervlaktewater moet worden omgesprongen;

 • -

  er komende tijd geen neerslag van betekenis wordt verwacht;

Gelet op artikel 3.7 van de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 en op artikel 4 van het Organisatiebesluit Waterschap Vallei en Veluwe 2023;

B e s l u i t :

vast te stellen het: Besluit verbod onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen 2023

Artikel 1

Het onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen is verboden in het gehele beheergebied van het waterschap, met uitzondering van:

 • a.

  de oppervlaktewaterlichamen in de volgende inlaatgebieden:

  • Putterpolder;

  • Polder Arkemheen;

  • Bunschoterpolder;

  • Eemnesserpolder;

  • Polder Soest;

  • Inlaatgebied Laak en Vathorst;

  • Water stadskern Amersfoort;

  • Inlaatgebied Terwolde (stroomgebied van de Terwoldse-, Nijbroekse- en Grote Wetering);

  • De Hoenwaard;

  • Polder Hattem;

  • Polder Oosterwolde-Oldebroek;

  • Polder ’t Goor Elburg,

 • zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

 • b.

  de oppervlaktewaterlichamen:

  • het Valleikanaal;

  • de Heiligenbergerbeek/Woudenbergse Grift;

  • de Eem;

  • de Arkervaart;

  • de Zijdewetering/Krakerswijk,

 • zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

 • c.

  de oppervlaktewaterlichamen het Apeldoorns Kanaal te Loenen, de Grift te Zuuk (gemeente Epe) en de Klaarbeek te Zuuk (gemeente Epe) voor zover het betreft het onttrekken van water voor infiltratie in de bodem ter bestrijding van de verdrogende effecten van het onttrekken van grondwater ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 22 juni 2023 en geldt voor onbepaalde tijd.

Ondertekening

Aldus besloten door de secretaris-directeur op 20 juni 2023.

drs. ing. K.A. Blokland

secretaris-directeur

afbeelding binnen de regeling