Besluit verbod onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen 2023

Geldend van 09-09-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit verbod onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen 2023

De secretaris-directeur, namens dijkgraaf en heemraden, van Waterschap Vallei en Veluwe;

Overwegende dat:

 • -

  bij besluit van 20 juni 2023, in werking getreden op 22 juni 2023, de secretaris-directeur namens dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe een verbod tot het onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen heeft ingesteld in het gehele beheersgebied van het waterschap, met uitzondering van:

  • a.

   de volgende op de bij het besluit behorende kaart aangegeven gebieden: Putterpolder, Polder Arkemheen, Bunschoterpolder, Eemnesserpolder, Polder Soest, Inlaatgebied Laak en Vathorst, Water stadskern Amersfoort, Inlaatgebied Terwolde (stroomgebied van de Terwoldse-, Nijbroekse- en Grote Wetering), De Hoenwaard, Polder Hattem, Polder Oosterwolde-Oldebroek en Polder ’t Goor Elburg,

  • b.

   de volgende op de bij het besluit behorende kaart aangegeven oppervlaktewaterlichamen: het Valleikanaal, de Heiligenbergerbeek/Woudenbergse Grift, de Eem, de Arkervaart, de Zijdewetering/Krakerswijk,

  • c.

   de oppervlaktewaterlichamen het Apeldoorns Kanaal te Loenen, de Grift te Zuuk (gemeente Epe) en de Klaarbeek te Zuuk (gemeente Epe) voor zover het betreft het onttrekken van water voor infiltratie in de bodem ter bestrijding van de verdrogende effecten van het onttrekken van grondwater ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening;

 • -

  de afgelopen weken zoveel neerslag gevallen is in het gebied van het waterschap, dat het oppervlaktewater en het grondwater zover hersteld en aangevuld zijn dat het onttrekkingsverbod van water aan oppervlaktewaterlichamen gedeeltelijk kan worden ingetrokken;

 • -

  het Apeldoorns Kanaal afhankelijk is van neerslag en voeding vanuit de sprengenbeken en dat de afvoer van de sprengenbeken ten zuiden van Apeldoorn gering is;

 • -

  het waterschap uit ecologisch oogpunt, met name voor de Drijvende Waterweegbree, wil voorkomen dat het vanuit de IJssel gebiedsvreemd water in het Apeldoorns Kanaal moet pompen;

 • -

  het daarom niet wenselijk is het verbod voor het onttrekken van water aan het Apeldoorns Kanaal voor het eerste tot en met het vierde pand van het Apeldoorns Kanaal, van de Dierense Sluis in Dieren tot en met de Bonenburger Sluis in Heerde, in te trekken;

Gelet op artikel 3.7 van de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 en op artikel 4 van het Organisatiebesluit Waterschap Vallei en Veluwe 2023;

B e s l u i t :

vast te stellen het: Besluit verbod onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen 2023.

Artikel 1

Het onttrekken van water aan het Apeldoorns Kanaal is verboden in het eerste tot en met het vierde pand van het Apeldoorns Kanaal, vanaf de Dierense Sluis in Dieren tot en met de Bonenburger Sluis in Heerde, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart, voor wat betreft alle onttrekkingen van water, behalve voor het onttrekken van water ter hoogte van Loenen voor infiltratie in de bodem ter bestrijding van de verdrogende effecten van het onttrekken van grondwater ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 22 juni 2023 en geldt voor onbepaalde tijd.

Ondertekening

Aldus besloten door de secretaris-directeur op 20 juni 2023.

drs. ing. K.A. Blokland

secretaris-directeur

afbeelding binnen de regeling