Regeling vervallen per 31-12-2023

Openstellingsbesluit subsidie verkiezing beste beweeginitiatief Zuid-Holland 2023

Geldend van 10-06-2023 t/m 30-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Openstellingsbesluit subsidie verkiezing beste beweeginitiatief Zuid-Holland 2023
Citeertitel Openstellingsbesluit subsidie verkiezing beste beweeginitiatief Zuid-Holland 2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013
  2. Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervalt op 31 december 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-2023 31-12-2023 nieuwe regeling

06-06-2023

prb-2023-6475

PZH-2023-830982971