Beleidsregel gegevensverstrekking BRP derden Vaals 2022

Geldend van 26-05-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel gegevensverstrekking BRP derden Vaals 2022
Citeertitel De beleidsregel gegevensverstrekking BRP derden Vaals 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3.6 van de Wet basisregistratie personen
  2. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen
  3. Verordening gegevensverstrekking BRP Vaals 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-2023 nieuwe regeling

02-05-2023

gmb-2023-222351

22.0005970