Regeling vervallen per 01-10-2023

Subsidieregeling tegemoetkoming duurzaamheidsinvestering voor verlaging energielasten vrijwilligersorganisaties gemeente Voorst

Geldend van 01-04-2023 t/m 30-09-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Voorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling tegemoetkoming duurzaamheidsinvestering voor verlaging energielasten vrijwilligersorganisaties gemeente Voorst
Citeertitel Subsidieregeling tegemoetkoming duurzaamheidsinvestering voor verlaging energielasten vrijwilligersorganisaties gemeente Voorst
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, milieu, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Subsidieregeling tegemoetkoming duurzaamheidsinvestering voor verlaging energielasten vrijwilligersorganisaties gemeente Voorst
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene subsidieverordening 2004 gemeente Voorst

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2023 01-10-2023 nieuwe regeling

21-02-2023

gmb-2023-141158

242155