Regeling vervalt per 01-01-2026

Innovatieregeling Cultuurregio 025

Geldend van 25-03-2023 t/m 31-12-2025

Algemeen

Overheidsorganisatie Arnhem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Innovatieregeling Cultuurregio 025
Citeertitel Innovatieregeling Cultuurregio 025
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp Subsidie cultuur
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene Subsidieverordening Arnhem 2016 (art 3)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

nieuwe regeling

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-2023 01-01-2026 Nieuwe regeling

21-03-2023

gmb-2023-129747

Onbekend.