Regeling vervallen per 01-01-2024

Financieel Besluit Wmo 2023 gemeente Almere

Geldend van 16-03-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Almere
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Financieel Besluit Wmo 2023 gemeente Almere
Citeertitel Financieel Besluit Wmo 2023 gemeente Almere
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Almere 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2023 01-01-2024 nieuwe regeling

14-02-2023

gmb-2023-112477

4116