Regeling vervallen per 01-07-2023

Tijdelijke Subsidieverordening Green Deal - Kennispark Twente 2023

Geldend van 11-03-2023 t/m 30-06-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Enschede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Tijdelijke Subsidieverordening Green Deal - Kennispark Twente 2023
Citeertitel Tijdelijke Subsidieverordening Green Deal - Kennispark Twente 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Subsidies
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2023-12072

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. Algemene subsidieverordening gemeente Enschede 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2023 01-01-2023 01-07-2023 Nieuwe regeling

06-03-2023

gmb-2023-104729

Onbekend.