Regeling vervalt per 31-12-2026

Subsidieverordening “groen blauw Enschede”

Geldend van 09-02-2023 t/m 30-12-2026

Algemeen

Overheidsorganisatie Enschede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieverordening “groen blauw Enschede”
Citeertitel Subsidieverordening groen blauw Enschede
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. Algemene subsidieverordening gemeente Enschede 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de subsidieverordening groen blauw Enschede van januari 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2023 31-12-2026 Nieuwe regeling

30-01-2023

gmb-2023-55488

Onbekend.