Regeling vervallen per 01-01-2024

Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2023 gemeente Amersfoort

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Amersfoort
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2023 gemeente Amersfoort
Citeertitel Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2023 gemeente Amersfoort
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Amersfoort 2020
  2. Nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning Amersfoort 2020
  3. Verordening Jeugdhulp gemeente Amersfoort 2019
  4. Nadere regels Jeugdhulp gemeente Amersfoort 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2022 gemeente Amersfoort.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2024 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-574939

Onbekend.