Verantwoordings- en accountantsprotocol subsidies Gemeente Enschede 2022

Geldend van 29-09-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-06-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Enschede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verantwoordings- en accountantsprotocol subsidies Gemeente Enschede 2022
Citeertitel Verantwoordings- en accountantsprotocol subsidies gemeente Enschede 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Enschede 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-2022 01-06-2022 Nieuwe regeling

14-06-2022

gmb-2022-432811

Onbekend.