Regeling vervallen per 02-01-2024

Omgevingsverordening Noord-Holland 2022

Geldend van 01-01-2024 t/m 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Omgevingsverordening Noord-Holland 2022
Citeertitel Omgevingsverordening NH2022
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 105 van de Provinciewet
 2. artikel 118 van de Provinciewet
 3. artikel 143 van de Provinciewet
 4. artikel 145 van de Provinciewet
 5. artikel 150 van de Provinciewet
 6. artikel 2, derde lid, van de Scheepvaartverkeerswet
 7. artikel 2, vierde lid, van de Scheepvaartverkeerswet
 8. artikel 57 van de Wegenwet
 9. artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994
 10. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994
 11. artikel 8.43 van de Wet luchtvaart
 12. Delegatiebesluit Omgevingsverordening Noord-Holland 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt in werking tegelijk met de Omgevingswet.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 02-01-2024 bijlage 8a, 10, 11

13-12-2022

prb-2023-4580

1855408/1922707
01-01-2024 01-01-2024 werkingsgebieden, subparagraaf 6.2.2.6a, artikel 2.11, 4.8, 4.58, 4.114, 4.114, 4114a, 5.2, 6.4, 6.14, 6.18, 6.19, 6.21, 6.23, 6.32a, 6.32b, 6.32c, 6.36, 6.59, 6.59a, 6.72, 6.75, 6.92, 6.92a, bijlage 10, toelichting

19-12-2022

prb-2023-1634

1823026/1914635
01-01-2024 01-01-2024 nieuwe regeling

23-05-2022

prb-2022-7979

1754616/1754635