Reglement adviescommissie Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland

Geldend van 16-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Reglement adviescommissie Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland
Citeertitel Reglement adviescommissie Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3:5 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 82 van de Provinciewet
  3. Subsidieregeling Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-06-2022 nieuwe regeling

31-05-2022

prb-2022-6995

Onbekend.