Regeling vervallen per 01-01-2024

Reglement adviescommissie Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland

Geldend van 16-06-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Reglement adviescommissie Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland
Citeertitel Reglement adviescommissie Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3:5 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 82 van de Provinciewet
  3. Subsidieregeling Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-06-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

31-05-2022

prb-2022-6995

Onbekend.