Regeling vervalt per 01-06-2024

Subsidieregeling economie en vrijetijdsbesteding Twenterand 2023

Geldend van 25-11-2022 t/m 31-05-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Twenterand
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling economie en vrijetijdsbesteding Twenterand 2023
Citeertitel Subsidieregeling economie en vrijetijdsbesteding Twenterand 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2022 01-06-2024 artikel 5

22-11-2022

gmb-2022-522469

Onbekend.
01-06-2022 25-11-2022 nieuwe regeling

24-05-2022

gmb-2022-247763

Onbekend.