Subsidieregeling economie en vrijetijdsbesteding Twenterand 2023

Geldend van 25-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Twenterand
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling economie en vrijetijdsbesteding Twenterand 2023
Citeertitel Subsidieregeling economie en vrijetijdsbesteding Twenterand 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2022 artikel 5

22-11-2022

gmb-2022-522469

Onbekend.
01-06-2022 25-11-2022 nieuwe regeling

24-05-2022

gmb-2022-247763

Onbekend.