Subsidieregeling snelloket cultuur provincie Groningen

Geldend van 30-05-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling snelloket cultuur provincie Groningen
Citeertitel Subsidieregeling snelloket cultuur provincie Groningen
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017
  3. Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-05-2022 nieuwe regeling

17-05-2022

prb-2022-6153

K22844