Algemeen mandaatbesluit Aa en Hunze 2021

Geldend van 17-11-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 07-04-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Aa en Hunze
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemeen mandaatbesluit Aa en Hunze 2021
Citeertitel Algemeen mandaatbesluit Aa en Hunze 2021
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160 van de Gemeentewet
  2. artikel 171 van de Gemeentewet
  3. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-2023 07-04-2022 bijlage 3

07-11-2023

gmb-2023-487265

Onbekend.
03-06-2023 06-05-2021 17-11-2023 bijlage 3

22-05-2023

gmb-2023-237428

Onbekend.
07-04-2022 06-05-2021 03-06-2023 nieuwe regeling

29-03-2022

gmb-2022-153151

Onbekend.