Besluit van van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van nadere regels op grond van de Havenbeheersverordening Edam-Volendam (Nadere regels Havenbeheersverordening Edam-Volendam)

Geldend van 15-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van nadere regels op grond van de Havenbeheersverordening Edam-Volendam (Nadere regels Havenbeheersverordening Edam-Volendam)
Citeertitel Nadere regels Havenbeheersverordening Edam-Volendam
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. Havenbeheersverordening Edam-Volendam

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-2022 nieuwe regeling

08-03-2022

gmb-2022-110033

Z22105732/D-ADV-22179167