Regeling vervallen per 31-12-2022

Tijdelijke subsidieregeling Cultuurfonds

Geldend van 02-03-2022 t/m 30-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Oost Gelre
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Tijdelijke subsidieregeling Cultuurfonds
Citeertitel Tijdelijke subsidieregeling Cultuurfonds
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Oost Gelre

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Subsidieregeling vervalt op 31 december 2022. Deze regeling vervangt de Tijdelijke Subsidieregeling Cultuurfonds, vastgesteld op 4 mei 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2022 31-12-2022 nieuwe regeling

22-02-2022

gmb-2022-90811

Onbekend.