Algemene regels plaatsen uitstallingen gemeente Hellendoorn 2021

Geldend van 07-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene regels plaatsen uitstallingen gemeente Hellendoorn 2021
Citeertitel Algemene regels plaatsen uitstallingen gemeente Hellendoorn 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Uitstallingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR633182/6

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2022 wijziging toelichting en bijlage

25-01-2022

gmb-2022-306383

2021-031657
19-02-2022 07-07-2022 Nieuwe regeling

25-01-2022

gmb-2022-66303

2021-031657