Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant

Geldend van 13-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant
Citeertitel Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp financieel kader
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2023 artikel 1.1, 1.4, 1.6, 1.7, 1.12, 1.16, 1.20, 1.21, 1.23, 5.12, 5.13, bijlage 7c

05-12-2023

prb-2023-14669

C2324476/5370791
19-07-2023 13-12-2023 artikel 1.1, 1.5, 1.6, 1.13, 1.16, 1.22, 1.24, 5.1, 5.5, 5.11, 5.18, bijlage 5

11-07-2023

prb-2023-8161

2317468/5283327
19-01-2023 01-01-2023 19-07-2023 bijlage 3

05-12-2022

prb-2023-2774

C2306947/5174941
14-12-2022 19-01-2023 pargraaf 5, 6, artikel 1.1, 1.4, 1.6, 1.9, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 6.1, 6.2, 6.3, bijlage 4a, 5, 7c, 11, 12

05-12-2022

prb-2023-2621

C2306947/5174941
02-05-2022 14-12-2022 artikel 3.9

30-11-2021

prb-2022-4857

C2287452/4980913
01-05-2022 02-05-2022 artikel 1.13

14-12-2021

prb-2022-4498

C2290277/4995246
24-12-2021 01-05-2022 artikel 1.6, 1.9, 1.15, 1.16, 1.21, 2.7, 2.8, 3.16, 4.4, 4.6, 4.10, 5.2, 5.3, bijlage 3

14-12-2021

prb-2022-1800

C2290277/4995246
11-03-2021 24-12-2021 artikel 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.11, 1.13, 1.16, 1.20, 1.21, 1.23, 2.6, 2.7, 2.11, 2.15, 3.9, 3.13, 3.14, bijlage 1, 2, 3, 4, 5, 7a, 7b, 7c, 8, 9, 10

02-03-2021

prb-2022-1570

C2276099/4835897
30-12-2020 11-03-2021 artikel 1.22, 2.18, 3.14, 3.16, 1.24, 2.16, 3.7

08-12-2020

Provinciaal blad 2020, 10037

C2272948/4800073