Besluit deelplafonds 2022 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek

Geldend van 31-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit deelplafonds 2022 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek
Citeertitel Besluit deelplafonds 2022 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR298777/3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2021 nieuwe regeling

21-12-2021

prb-2021-13115

PZH-2021-792917392