Besluit deelplafonds 2022 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek

Geldend van 31-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit deelplafonds 2022 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek
Citeertitel Besluit deelplafonds 2022 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR298777/3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2021 nieuwe regeling

21-12-2021

prb-2021-13115

PZH-2021-792917392