Regeling vervallen per 01-01-2023

Subsidieplafonds 2022 voor diverse subsidieregels

Geldend van 15-12-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieplafonds 2022 voor diverse subsidieregels
Citeertitel Subsidieplafonds 2022 voor diverse subsidieregels
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.
  3. Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v.
  4. Verordening leningen Duurzaam Thuis

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2022 01-01-2023 bijlage 1

06-12-2022

prb-2022-14691

Onbekend.
25-11-2022 15-12-2022 bijlage 1

15-11-2022

prb-2022-13876

Onbekend.
11-11-2022 25-11-2022 bijlage 1

01-11-2022

prb-2022-13371

Onbekend.
20-10-2022 11-11-2022 bijlage 1

11-10-2022

prb-2022-12489

Onbekend.
13-09-2022 20-10-2022 bijlage 1

23-08-2022

prb-2022-10864

Onbekend.
08-09-2022 13-09-2022 bijlage 1

30-08-2022

prb-2022-10716

Onbekend.
30-07-2022 08-09-2022 bijlage 1

19-07-2022

prb-2022-9132

Onbekend.
21-07-2022 30-07-2022 bijlage 1

12-07-2022

prb-2022-8636

Onbekend.
21-06-2022 21-07-2022 bijlage 1

07-06-2022

prb-2022-7184

Onbekend.
16-06-2022 21-06-2022 bijlage 1

07-06-2022

prb-2022-6983

Onbekend.
29-04-2022 16-06-2022 bijlage 1

19-04-2022

prb-2022-4925

Onbekend.
26-04-2022 29-04-2022 bijlage 1

12-04-2022

prb-2022-4780

Onbekend.
22-04-2022 26-04-2022 bijlage 1

12-04-2022

prb-2022-4569

Onbekend.
31-03-2022 22-04-2022 bijlage 1

22-03-2022

prb-2022-3651

Onbekend.
24-03-2022 31-03-2022 bijlage

15-03-2022

prb-2022-3322

Onbekend.
15-03-2022 24-03-2022 bijlage 1

22-02-2022

prb-2022-3058

Onbekend.
12-02-2022 15-03-2022 bijlage 1

01-02-2022

prb-2022-1681

Onbekend.
10-02-2022 12-02-2022 bijlage 1

01-02-2022

prb-2022-1465

Onbekend.
20-01-2022 10-02-2022 bijlage

11-01-2022

prb-2022-732

Onbekend.
01-01-2022 20-01-2022 nieuwe regeling

21-12-2021

prb-2021-13077

Onbekend.