Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

Geldend van 04-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Midden-Drenthe
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van leges 2022
Citeertitel Legesverordening 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

zevende wijziging Legesverordening 2022 wijzigt tarieven rijbewijzen per 1-1-2024

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-2024 zevende wijziging

19-12-2023

gmb-2024-7317

Onbekend.
29-12-2023 04-01-2024 zesde wijziging

14-12-2023

gmb-2023-563843

Onbekend.
23-12-2023 29-12-2023 vijfde wijziging betreft algemene wijziging van tarieven

09-11-2023

gmb-2023-556783

Onbekend.
29-12-2022 23-12-2023 derde wijziging

14-12-2022

gmb-2022-578004

Onbekend.
22-12-2022 29-12-2022 wijziging tarieventabel per 1-1-2023

03-11-2022

gmb-2022-567202

Onbekend.
01-01-2022 22-12-2022 eerste wijziging

14-12-2021

gmb-2021-482284

2437299
25-12-2021 01-01-2022 nieuwe regeling

04-11-2021

gmb-2021-474200

Onbekend.