OVERZICHT SUBSIDIEPLAFONDS 2022 GEMEENTE BRUMMEN, PER BELEIDSTERREIN EN PER ORGANISATIE

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling OVERZICHT SUBSIDIEPLAFONDS 2022 GEMEENTE BRUMMEN, PER BELEIDSTERREIN EN PER ORGANISATIE
Citeertitel OVERZICHT SUBSIDIEPLAFONDS 2022 GEMEENTE BRUMMEN, PER BELEIDSTERREIN EN PER ORGANISATIE
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp overzicht van de subsidieplafonds voor het jaar 2022
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2021-11-01
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR67454

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 nieuwe regeling

07-12-2021

gmb-2021-448359

D369621