Regeling vervallen per 01-01-2023

Tijdelijke subsidieregeling evenementen Helmond in verband met maatregelen COVID-19 2022

Geldend van 09-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Helmond
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Tijdelijke subsidieregeling evenementen Helmond in verband met maatregelen COVID-19 2022
Citeertitel Tijdelijke subsidieregeling evenementen Helmond in verband met maatregelen COVID-19 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR642348/1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 januari 2023, of eerder bij expliciet intrekkingsbesluit van het college.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

23-11-2021

gmb-2021-444066

Onbekend.