Regeling vervallen per 17-02-2024

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 28 september 2021, nr. UTSP-744160172-95, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen 2021-2023)

Geldend van 22-07-2023 t/m 16-02-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 28 september 2021, nr. UTSP-744160172-95, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen 2021-2023)
Citeertitel Subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen 2021-2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie, volkshuisvesting en woningbouw, milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-2023 01-01-2023 17-02-2024 artikel 9, 17

20-06-2023

prb-2023-8429

UTSP-744160172-537
01-01-2023 22-07-2023 artikel 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 15, toelichting

01-11-2022

prb-2022-14060

UTSP-744160172-226
25-11-2022 01-01-2023 artikel 9

01-11-2022

prb-2022-13914

UTSP-744160172-226
21-04-2022 25-11-2022 Artt. 3, 4, 7 t/m 9 en artikelsgewijze toelichting

05-04-2022

prb-2022-4534

Onbekend.
15-04-2022 01-04-2022 21-04-2022 Intitulé, art. 1

29-03-2022

prb-2022-4259

2022-35
12-10-2021 15-04-2022 Nieuwe regeling

28-09-2021

prb-2021-9241

2021-50