Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende het Algemeen Mandaat- en machtigenbesluit gedeputeerde staten Zeeland 2021

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende het Algemeen Mandaat- en machtigenbesluit gedeputeerde staten Zeeland 2021
Citeertitel Algemeen Mandaatbesluit GS Zeeland 2021
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Bestuur
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 158, eerste lid, van de Provinciewet
  4. artikel 25, eerste lid, van de Wet op de ondernemingsraden
  5. artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 2 en artikel 8, alsmede in artikel 1 van de artikelsgewijze toelichting, wordt “directeur Grote projecten” vervangen door “directeur Programma’s en Projecten”. Dit werkt terug tot en met 1 januari 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 Onderdeel E.1

20-12-2022

prb-2022-15416

230408
11-11-2022 01-01-2023 Diverse wijzigingen Bijlage I

08-11-2022

prb-2022-13387

155708
01-05-2022 11-11-2022 A.3 Wet open overheid

19-04-2022

prb-2022-4871

117351
04-02-2022 01-05-2022 categorie E. Subsidies, onderdeel E.1.17 en E.1.18

01-02-2022

prb-2022-1310

114413
17-09-2021 01-01-2021 04-02-2022 Nieuwe regeling

14-09-2021

prb-2021-8229

74814