Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van de lijst met beroepsvisserijschepen en historische schepen en het ligplaatsenoverzicht (Aanwijzingsbesluit Havenbeheersverordening Edam-Volendam)

Geldend van 08-07-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van de lijst met beroepsvisserijschepen en historische schepen en het ligplaatsenoverzicht (Aanwijzingsbesluit Havenbeheersverordening Edam-Volendam)
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Havenbeheersverordening Edam-Volendam
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, openbare orde en veiligheid, algemeen
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR659861/1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van het besluit ligt voor de datum van vaststelling van de grondslag en is onder opschortende voorwaarde van vaststelling waarop het besluit is gebaseerd.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2021 nieuwe regeling

04-05-2021

gmb-2021-215743

Z21092887